آشنایی با پسوند دامنه biz.

biz. مخفف Business به معني تجارت می باشد كه خــاص سايتهای شغلی – تجارتی به ويژه خدمات مربوط به تجارت الكترونيكی، ايجاد گشته است.

دامنه هاي biz. داراي محبوبیت زیادی هستند و امكان ثبت آن براي تمامي افراد حقيقي و حقوقي امكان پذير است، این دامنه از ۱ تا ۱۰ سال قابل تمدید می باشد.

Image result for domain biz

منبع : سایت طاها دومین